Camí segur

L’ampa ofereix un servei de monitoratge que acompanya els nens i nens de l’escola en el servei regular d’autobús urbà del trajecte d’anada a l’escola a les 9h.

La monitora és una persona familiar i coneguda pels infants, ja que realitza altres activitats extraescolars i serveis que ofereix l’AFA de l’escola.