Què és el servei de biblioteca oberta?

El servei de biblioteca fora de l’horari escolar i obert al barri ja fa anys que s’ofereix a la nostra escola.

L’ampa creu necessari continuar oferint aquest servei als nens i nenes ja que la ubicació de la nostra escola està una mica allunyada del centre de la ciutat i té la voluntat, juntament amb la de l’escola, de promoure l’interès per la lectura entre els infants i les famílies.

A més a més, en el cas de famílies que tenen més d’un fill i que fan activitats
extraescolars en diferents horaris, la biblioteca és un recurs que facilita l’espera (especialment durant els mesos d’hivern).